KNJIŽEVNOST

KOMPOZICIJE NA STIHOVE SRPSKIH PESNIKA => Kompozitori, pesnici i klinci => Temu započeo: Angelina Januar 24, 2011, 01:21:18 am



Naslov: Pevani pesnici — Milorad Popović Šapčanin *
Poruka od: Angelina Januar 24, 2011, 01:21:18 am
*

(http://riznicasrpska.net/fotografije/Pisci/Pevani_pesnici/Pevani_pesnici_-_Milorad_Popovic_Sapcanin..jpg)


MILORAD POPOVIĆ ŠAPČANIN
(1841—1895)

"Milorad S. Popović Šapčanin, književnik i kulturni poslenik, rođen je u Šapcu, 7. jula 1841. od oca Save, učitelja, sudije, književnika i prevodioca, i majke Jelisavete.
Imao je i znatno starijeg brata koji je bio jedan od najdarovitijih mladih srpskih pesnika-početnika. To je bio Pavle Popović (1826—1847), koji je rano preminuo. Žudeći za Srbijom, Pavle je svome prezimenu dodao nadimak 'Šapčanin', pa se po ugledu na njega, time imenom docnije prozvao i on sam.
Osnovnu školu završio je u Irigu, a gimnaziju je pohađao u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima.
Nakon svršetka bogoslovije nije postao sveštnik, nego je obavljao različite poslove u sudstvu i prosveti. Uz to se bavio i književnošću... Imao je karakteristično shvatanje poezije, koja je trebalo da bude egzil od života: 'umetnost treba da nam da ono što nam život ne daje: san i iluziju'. Stihovi su mu bili mahom naivni, osim kad je pisao o selu i prirodi...


  • Ciganska pesma
    Čergo moja, čergice
    Izvodjači: Joca Mimika, Dragan Laković, Jadranka Jovanović


Naslov: Pevani pesnici — Milorad Popović Šapčanin *
Poruka od: Angelina Decembar 15, 2014, 04:57:34 am
*
Poezija za decu — Milorad Popović Šapčanin


CIGANSKA PESMA.
ČERGO MOJA, ČERGICE

Čergo moja, čergice.
Od čađava platna.
Ti si meni kućica
Srebrna i zlatna.
Gospodski su dvorovi
Nepomične stene,
A ti pratiš cigana,
Kuda god se krene. —
Gudi, gudi, gudalo,
Povrh tankih žica!
Usta su mi prepuna
Tananih pesmica.

Moja živa vatrica,
Što mi kuću krasi,
Svetlucari veselo,
Nit se kadgod gasi;
A plavčasti dimovi
U modrom prozraku
Motaju se, kupe se,
Ko avet po mraku.
Gudi, gudi, gudalo,
Povrh tankih žica!
Usta su mi prepuna
Tananih pesmica.

Venac slave ciganske —
Porodica čila,
Na najvećoj studeni
Kočoperna bila:
Kad zaveju smetovi.
Ja po snegu gacam,
A kad sijne proleće,
A ja se razbacam. —
Gudi, gudi, gudalo.
Povrh tankih žica!
Usta su mi prepuna
Tananih pesmica.                           .
Mila moja lulice,
Nigde tebe nema.
Ti mi ne daš, kad sam sâm,
Da duša zadrema;
Koturići maleni.
Različite boje,
S vama hitrim odleću
I sve brige moje. —
Gudi, gudi, gudalo.
Povrh tankih žica!
Usta su mi prepuna
Tananih pesmica.

Meni slava ne treba
Ni bogatstva velja,
Mi smo crni Cigani,
Siromašnih želja;
Naša torba duboka
Izvora je živa,
U njoj niču mirisna,
Bogata jestiva.
Gudi, gudi, gudalo.
Povrh tankih žica!
Usta su mi prepuna
Tananih pesmica.

Naša sreća šarena.
Naši zlatni dani
Razležu se živahno
Na naših ćemani;
Jer mi, deca prirode,
Pesnici smo stari:
Kome nisu pevali
Veseli čergari?
Gudi, gudi, gudalo,
Povrh tankih žica!
Neka lete pesmice
Kao jato ptica!

Žubori i vihori.

YouTube: Joca Mimika — Čergo moja, čergice (http://www.youtube.com/watch?v=Yxg2OPBFErM)
YouTube: Dragan Laković — Čergo moja (https://www.youtube.com/watch?v=w-tyUEUhYS4)
YouTube: Jadranka Jovanović — Čergo moja, čergice (http://www.youtube.com/watch?v=mHRIBo3gY3A)