KNJIŽEVNOST

SRPSKA NARODNA (USMENA) KNJIŽEVNOST => Izbor iz lirske i epsko-lirske narodne poezije => Temu započeo: Angelina April 02, 2011, 03:29:49 pmNaslov: Narodne pesme ["Javor", Novi Sad, godina 1862—1863]
Poruka od: Angelina April 02, 2011, 03:29:49 pm
**

N A R O D N E  P E S M E


4.
Bor sadila lijepa devojka,    
Bor sadila, boru govorila,  
Rasti bolje moj zeleni bore,  
Ne rasti mi visom u visinu,  
Već mi rasti širom u širinu!  
Pod tebe će čudni svati doći:  
Sedam kralja sa sedam zemalja.  
I carica od Prizrena grada!  
Ona misli niko je ne sluša,  
Al je sluša prokleta maćija:  
"Bog t' ubio, prokleta devojko,  
Ko će tebi svate dočekati?  
Ko će tebi konjma zopcu dati?  
A ko li ti svate darivati?"
— Moj će babo svate dočekati,  
Moja sestra zopcu konjma dati
Ja devojka svate darivati,    
Kada tužna mile majke nemam.


6.
Sreto dragu u šećer-sokaku,
govori joj i dva i tri puta:
šećer-draga, ukloni se s puta!
Al' se draga ukloniti ne će!
Ko je mene s tobom zavadio,
dušica mu raja ne vidila,
zemljica mu kosti izmetala,
kroz kosti mu pelen trava rasla
a kroz usta gorka čemerika
za šta mene i tebe zavadi.
Ej, da Bog da, te se pomamio,
od pomame u goru otiš'o,
goru jeo s lista vodu pio,
u leskov se listak zavejao,
studen kamen pod glavu metao!!


7.
Vezeni, šareni anđini rukavi,
sadaću joj reći ko će na nji leći.
Leći će leći Niko momče mldo,
Niko s kraja, Anđa do duvara,
kraj ga pita ko tu Anđu štipa.


8.
Vezla Mara, kitila rukave,
iznosila na drum pred jarana;
Mara vezla, a mati je klela,
kun' ga mati i ja ću ga kleti,
tamnica mu moj nedra bila,
moja nedra a tvoji rukavi.


9.
Ide dragi doljinom,
ide Jela prtinom,
itaju se trnjinom.
Ne misle se ubiti,
već se misle uzeti,
muško čedo roditi,
za ručicu voditi.


4.*
Draga moja, jesi l' se udala,
jesam dragi ali za nedraga,
za nedragim i čedo rodila,
od milosti tvoje ime dala,
od žalosti zvati ga ne mogu
već ga zovem janje umiljato,
a to janje ostalo bez babe
kao i ja bez tebe jarana.

(* Pesmu "poslao Živoin Radonjić učitelj u Štitaru u Mačvi")

Napomena: Stihovi pesama objavljeni su u Javoru, listu za zabavu i nauku, u okviru teme:
Narodne pesme. (Još neštampane.), bez naslova, pod rednim brojevima.


Javor | Novi Sad, godina 1862—1863.
Izdaje i uređuje: Jovan Jovanović Zmaj